Tack för oss och alla år på Aschebergsgatan!

Från och med 2017-01-01 tar Happy Homes Ivars Färg Vasatan över.

Vi tackar härmed för alla de gångna årens angenäma affärsförbindelser och det förtroende som visats oss.
Det är med varm hand jag lämnar över till Robin, Ivars Färg Vasastan, och vi är övertygade om att han skall lämna bästa service.

För med information kontakta gärna mig på info@fargkallan.se.

Med vänlig hälsning.
Hanna Pehrson Evensen, VD Färgkällan AB